Monday 27 Nov Mon 27 Nov
Tuesday 28 Nov Tue 28 Nov
Wednesday 29 Nov Wed 29 Nov
Thursday 30 Nov Thu 30 Nov
Friday 01 Dec Fri 01 Dec
Saturday 02 Dec Sat 02 Dec
Sunday 03 Dec Sun 03 Dec
 
 
R1umble Workout 07:00 - 08:00 Florian Pavic 
 
 
 
 
 
 
 
R1umble Workout 19:30 - 20:30 Florian Pavic 
 
R1umble Workout 06:45 - 07:45 Shaun Robinson 
 
 
 
 
 
R1umble Workout 18:15 - 19:15 David Winkelmann 
 
 
 
R1umble Boxing 06:30 - 07:30 Alisa Miller 
 
 
 
 
 
*ENG* R1umble Boxing 18:00 - 19:00 Shaun Robinson 
 
 
TRUE WORKOUT BOOTCAMP 19:15 - 20:15 Shaun Robinson 
 
 
 
R1umble Workout 07:00 - 08:00 Janina Knappik 
 
 
 
 
 
 
 
R1umble Boxing 19:30 - 20:30 Janina Knappik 
 
 
R1umble Boxing 07:00 - 08:00 David Winkelmann 
 
 
 
 
 
R1umble Workout 18:20 - 19:20 Shaun Robinson 
 
 
 
 
 
R1umble Workout 09:00 - 10:00 Pietro Vecchio 
R1umble Boxing 10:15 - 11:15 Pietro Vecchio 
TRUE WORKOUT BOOTCAMP 11:30 - 12:30 Shaun Robinson